Základem je dohodnout se s koordinátorem dobrovolníků: emailem, telefonicky nebo osobně v jeho kontaktních hodinách v kanceláři. Nejdříve je nutné vyplnit osobní dotazník, na základě kterého je možné lépe vytipovat, která cílová skupina by byla pro dobrovolníka vhodná. Zároveň je to také prostor pro zodpovězení dotazů. Následně je nutné doložit výpis z rejstříku trestů, na základě dokladu jej proplatíme. Nakonec se dohodne, kdy začne dobrovolnická služba a jak bude vypadat, podepíše se smlouva. První smlouva je krátkodobá na tři měsíce, aby si dobrovolník vyzkoušel, zda mu bude činnost vyhovovat. V případě jeho zájmu je pak možné uzavřít smlouvu dlouhodobou na jeden rok. Smlouva slouží jako podklad k dobrovolnické činnosti a na jejím základě je možné dobrovolníka pojistit. Pojištění hradí Maltézská pomoc a je důležité z důvodu vzniku případné škody na zdraví dobrovolníka nebo klienta, na majetku nebo zařízení. Je nutné podepsat také kodex dobrovolníka a mlčenlivost. Po tomhle všem můžeš začít!

Po výběru klienta nebo zařízení absolvuješ s koordinátorem první schůzku s klientem. V zařízeních mnohdy chtějí uzavřít ještě jednu smlouvu pro jejich účely. A následně můžeš za klientem.

V domovech pro seniory a domovech pro zdravotně postižené chodíš buď za stejnými klienty, nebo na tebe vždy čeká někdo jiný, to záleží na domluvě s personálem. Někdo tráví čas sám s klientem na pokoji, jiný je ve společenské místnosti s několika klienty. Záleží, co ti bude vyhovovat. Náplní času je podle přání klienta: povídání, předčítání, hraní her. Vždy je důležitá domluva a to, aby aktivita vyhovovala jak dobrovolníkovi tak klientovi.

Dobrovolnictví u dětí je poněkud odlišné. Záleží na domluvě, ale nejčastěji se jedná o doučování různých předmětů. Děti mají mnohdy ve vzdělání mezery a dobrovolník je může vhodně vyplnit. Vždy je důležité zaznamenávat čas do výkazu, který se odevzdává koordinátorovi. Pokud za klientem dojíždíš, je možné cestu (vlak, autobus, MHD) proplatit. Tak neváhej a přidej se k dobrovolníkům Maltézské pomoci!

Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení.

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.