Podívejme se na čísla, která popisují loňský rok u Maltézské pomoci. Jak finanční obrat, tak počet klientů tvoří veliký veliké číslo. A v letošním roce očekáváme dokonce nárůst poskytnutých služeb.

Maltézská pomoc v roce 2018 v číslech.

  • Příjmy i výdaje byly ve výši 54,6 mil Kč.
  • V osobní asistenci jsme měli celkem 409 klientů a strávili u nich 98 359 hodin.
  • K 31.12. 2018 jsme měli 134 pracovníků na hlavní pracovní poměr.
  • Celkem jsme odpracovali (a zaplatili na mzdách) 211 137 hodin.
  • Pomáhali jsme celkem 65 rodinám s dětmi, které byly v obtížné sociální situaci.
  • Doprovázeli jsme 30 pěstounských rodin.
  • Pomáhali jsme 72 klientům, kteří se octli v sociální nouzi (převážně lidem bez domova).
  • Celkem 571 dobrovolníků pomáhalo 816 klientům a strávili s nimi 15 021 hodin.

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.