Maltézská pomoc, centrum Praha uspořádala v pondělí 25. února setkání Platformy pro sociální bydlení. Snažíme se tak rozvíjet pomoc pro osoby ohrožené situací bez domova. Důležitá je spolupráce jednotlivých organizací, které se problematice bezdomovectví věnují. Součinnost v této oblasti může vést k rychlejší pomoci lidem bez domova vrátit se do běžného života.

 

Představili jsme ostatním organizacím služby našeho pražského centra a  především pak terénní službu Pomoc lidem v sociální nouzi. Projednávala se témata spojená se sociálním bydlením, která se našich klientů, zvláště pak v zimním období, úzce dotýkají.

 

Komu Platforma pro sociální bydlení pomáhá:

Platforma pro sociální bydlení prosazuje zákon o sociálním bydlení, a pro ty nejohroženější Housing First. V Česku žije tisíce rodin a desetitisíce dětí v nedůstojných podmínkách a v bezdomovectví. Když budou mít přístup k normálnímu bydlení, nebude například tolik dětí odebíráno do ústavní péče, která je nákladnější než sociální bydlení. Vyděláme na tom všichni.

 

Autor: Radka Vališková