Pomozte finančně zabezpečit osoby, které jsou bez domova.

Pomozte lidem bez domova přežít chladné zimní období

Maltézská pomoc od 1. prosince 2018 vstoupila do Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Je to největší profesní organizace zastupující společnosti našeho […]
Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“ (Ž 34,7), tento žalm dnes umožňuje i nám, abychom pochopili, kdo jsou skuteční chudí, tedy ti, […]

Na Světový den chudých jsme uspořádali slavnostní oběd.

Strahovský klášter otevřel své brány dobrovolníkům Maltézské pomoci.

 

Připojila se k nim i hlavní služba Maltézské pomoci - osobní asistence.