Na začátku léta máme tradici, že s klienty opékáme buřty.

Zima i sníh jsou pryč a příroda nám opět odhalila místa, kde jsme v ní my lidé zanechali odpad a jelikož je […]

S našimi klienty jsme se zapojili do projektu Den Země

Stejně jako loni jsme uspořádali pro naše klienty slavnostní setkání u příležitosti Velikonoc. 

Preventivně – vzdělávací program pro děti z pěstounských rodin a rodin ohrožených sociálním vyloučením

 

Ke konci ledna jsme se sešli s paní poslankyní Richterovou, abychom pohovořili o problematice Úřadů práce.

V pražském centru se uskutečnilo setkání ke zlepšení služeb osobní aistence.

Maltézská pomoc vypisuje výběrové řízení na pořízení nového automobilu