Svým darem podpoříte projekt, který pomáhá lidem na ulici se vrátit zpátky do normálního života. 

Co děláme?
– podporujeme klienta v uspořádání základních osobních záležitostech (vyřízení OP, RL, evidence na ÚP, apod.)
– motivujeme a podporujeme klienta v procesu začleňování zpět do společnosti
– podporujeme klienta při uplatnění na trhu práce
– podporujeme a motivujeme klienta při zvyšovaní svých kompetencí a znalostí (seznamujeme klienta s jeho právy a povinnostmi, zvyšujeme jeho samostatnost formou nácviků jednání či doprovodu klienta na různé instituce)
– podporujeme klienta v řešení jeho dluhové situace (motivujeme klienta k řešení dluhů, zvyšujeme jeho finanční gramotnost, zmapujeme jeho dluhovou situaci, pomůžeme s jednáním s věřiteli a sestavením splátkového kalendáře)
– podporujeme klienta při hledání ubytování (podpora při sepsání žádosti do azylového domu, vysvětlení pravidel azylového bydlení, doprovod na ubytovnu, podnájem)
– poskytneme klientovi návazné služby

PODPOŘTE ZAČLENOVÁNÍ OSOB BEZ DOMOVA DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA.

Program Pomoc lidem v sociální nouzi slouží k podpoře lidí bez domova a lidí ohrožených sociálním vyloučením. Snažíme se je pozitivně motivovat a provázet v jejich těžké životní situaci tak, aby byli následně schopni samostatně řešit svoji sociální situaci, a tím se navracet zpět do většinové společnosti.

Autor: Barbora Deutschová