Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“ (Ž 34,7), tento žalm dnes umožňuje i nám, abychom pochopili, kdo jsou skuteční chudí, tedy ti, ke kterým máme obrátit svůj pohled, naslouchat jejich volání a poznat jejich potřeby.“ Papež František

V neděli 18. listopadu 2018 již druhým rokem pořádali Maltézští rytíři ve spolupráci s Maltézskou pomocí Světový den chudých vyhlášený papežem Františkem. Jako minulý rok tak i letos se po mši svaté konané v Kostele Panny Marie pod řetězem podával slavnostní oběd pro klienty Maltézské pomoc programu Pomoc lidem v sociální nouzi.

Akce probíhala v uvolněné atmosféře, kdy jsme s klienty strávili příjemné dopoledne s vepřovým řízkem a bramborovým salátem. Celý oběd vyvrcholil podáváním kávy s dezertem. Naši klienti byli velmi spokojeni nejen s obědem, ale i s celkovým prostředím a průběhem konané akce, kdy kolemvládla milá nálada a možnost trávit volný čas v přátelském duchu.

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.

Autor: Barbora Deutschová a Romana Kraleva