Přečtěte si, jak v důchodovém věku zvládá asistentka Magda práci osobní asitentky.