Podívejte se na pár základních čísel, kolik toho Maltézská pomoc v loňském roce odpracovala.

Přečtěte si, jak v důchodovém věku zvládá asistentka Magda práci osobní asitentky.

Nově si můžete zakoupit speciální známku s motivem Maltézského řádu.

Uspořádali jsme setkání Platformy pro sociální bydlení.

Beseda v komunitním centru nabídla přehled služeb Maltézské pomoci a též vhled do její historie.