Nouzová opatření Magistrátu hlavního města Prahy zahrnují i řešení situace lidí bez přístřeší v době pandemie nového koronaviru. Maltézská pomoc aktivně zapojila své pracovníky do pomoci lidem bez přístřeší. Sociální pracovníci nyní pracují v dočasném ubytování pro 65 osob v hotelu Czech Inn od 3. dubna.

Do projektu se zapojilo pět zaměstnankyň, které pracují s cílovou skupinou osob bez domova. Koordinátorkou této akce za Maltézskou pomoc je Barbora Deutschová ([email protected]).

„Jsem unavená, dost vyčerpaná, ale na druhou stranu se vše moc daří. Klienti jsou příjemní, vesměs si váží ubytování a udržují pořádek. Dokonce nám pomáhají, myjí chodby, vytírají recepci,“ zmiňuje vedoucí sociální pracovnice Barbora Deutschová.

Klientka Iveta popisuje vlastní prožívání v ubytovacím zařízení: „Jsem moc ráda, že zde mohu být, pomáhám například při výzdobě místní nástěnky a celkově mě to tu baví, jsem spokojená“.

O provoz zařízení dočasně sloužícího pro ubytování klientů bez domova se Maltézská pomoc, o. p. s. stará společně s organizacemi R-Mosty a Jahoda. Na zajištění bezpečného chodu máme dostupné následující ochranné pomůcky: 6 500 ústenek, 800 FFP2 respirátorů, 50 brýlí, 30 000 rukavicí.

Sociální pracovnice Deutschová dodává: „Pracovníci z ostatních organizací jsou skvělí, jsou samostatní, dodržují všechna pravidla, ale zároveň jsou vůči lidem přátelští. Celkově mám z této pomoci lidem bez domova v době krize moc dobrý pocit. Z čeho jsem moc nadšená je meziorganizační a mezioborová spolupráce, která doposud funguje skvěle, všichni táhneme za jeden provaz. Spolupracujeme s Mediky na ulici, Potravinovou bankou, Centrem sociálních služeb, se všemi azylovými domy a terénními službami v Praze a též neopomínáme na sociálními kurátory. V době krize jsou všichni spolupracující nadmíru hodní a vstřícní.“

Děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy, že pomáhá financovat tento projekt, zajišťuje materiální věci a metodicky nás podporuje. Díky patří Artic Bakehouse, kteří klientům dodávají pečivo. Za finanční podporu také děkujeme Nadačnímu fondu Avast. 

 

Autor: Karel Čapka a Barbora Deutschová

Přispějte, prosíme, na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.