Vážení zaměstnanci, dobrovolníci, příznivci a klienti Maltézské pomoci. Přeji Vám požehnané prožití svátků vánočních a splnění většiny Vašich přání v novém roce.
Děkuji Vám všem, zaměstnancům, za jejich práci pro naši společnost, dobrovolníkům za jejich nezištnou péči o klienty, příznivcům, kteří nás nejrůznějšími způsoby podporovali a v neposlední řadě našim klientům, bez kterých by naše úsilí pomáhat bylo zbytečné. Věřím, že i v roce 2020 se nám podaří dále rozšiřovat naši pomoc potřebným.
V úctě
Jiří Juda
ředitel Maltézské pomoci, o. p. s.
P. S. 
Pokud jste našimi dárci, pošleme Vám  potvrzení o daru pro daňové účely za celý rok 2019 do konce ledna 2020 v případě, že máme Vaši adresu. Pokud ji nemáme, můžete nám ji sdělit na mail [email protected]