Milí přátelé, dobrovolníci a spolupracovníci Maltézské pomoci, rádi bychom Vás co nejsrdečněji pozvali a požádali o pomoc při XVII. Mezinárodním setkání vozíčkářů.

V prvním květnovém týdnu se v Uherském Hradišti uskutečnilo setkání dobrovolníků a zájemců o dobrovolnictví s názvem „Dobrošem v Uh“.

Jitka, dobrovolnice Maltézské pomoci…

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Uh. Hradiště, vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka programu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na Uherskohradišťsku a koordinátora dobrovolnických aktivit daného centra.

Vánoční setkání s našimi dobrovolníky jsme letos začali na netradičním, ale o to zajímavějším místě.

I letos jsme pozvaly děti z klientských rodin na mikulášské odpoledne k nám do Centra.

V měsíci říjnu a listopadu také u nás, v Centru Maltézské pomoci v Uherském Hradišti, probíhala prezentace dobrovolnictví.

Věnovat nezištně svůj volný čas, ale i kus sám sebe jinému člověku je velmi ušlechtilé a v dnešní uspěchané době obdivuhodné.

Jako již tradičně poskytli štědří dárci našemu Centru krásné školní aktovky a další školní potřeby, které byly předány dětem z řad našich klientských rodin.