Setkání s Mikulášem v zařízení sociálních služeb

Již tradičně uspořádala Maltézská pomoc v Uherském Hradišti setkání s Mikulášem pro klienty dvou zařízení sociálních služeb a pro děti v Azylovém domově pro matky s dětmi Petrklíč. První návštěva se uskutečnila v Domově pro osoby se zdravotním postižením ve Starém Městě. Tamní klienty přišli navštívit převlečení za Mikuláše, čerty a anděly, studenti Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město. Pod vedením své paní učitelky Olgy Dziacké si připravili hudební vystoupení, které mělo velký úspěch. Andělé obdarovali všechny přítomné předem připravenými vánočními perníčky a přáníčky. Tímto bychom chtěli poděkovat našim dobrovolnicím, které ve svém volném čase perníčky napekly a ozdobily a také dětem ze ZŠ VětrnáZŠ Za Alejí, které pomohly s výrobou přáníček. Další setkání s Mikulášem se uskutečnilo v Domově pro osoby se zdravotním postižením-Vincentinum na Velehradě. Zde se role Mikuláše, čertů a andělů ujala skupinka studentů Stojanova gymnázia Velehrad. Společně jsme navštívili všechna oddělení a potěšili klienty koledou a pěkným slovem. Studenti měli připravené hudební nástroje, s jejichž pomocí podpořili i klienty, kteří se odhodlali k přednesu básničky či písničky pro Mikuláše. Zároveň na pokojích navštívili i ty, kteří se do společné místnosti dostavit nemohli. Poslední zastávkou byl Azylový dům pro matky s dětmi Petrklíč. Zde tři dobrovolnice – Mikuláš, čert a anděl prověřili, zda děti byly hodné a zda si zaslouží malou odměnu. Všechny děti byly pečlivě připravené, a proto si mohly odnést sladkosti i ovoce.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na uskutečnění a zdárném průběhu setkání Mikuláše a jeho pomocníků s klienty zařízení. Přinesli jste radost, kde se jí často dostává méně, než je třeba. Velmi si toho vážíme a těšíme se na další spolupráci v příštím roce!

Mikulášská besídka pro rodiny s dětmi

Centrum Uherské Hradiště uspořádalo 6. 12. ve spolupráci s Informačním centrem pro mládež mikulášskou besídku pro rodiny s dětmi, kterým je poskytována sociálně-aktivizační služba. Besídka se uskutečnila ve společenské místnosti bývalé Jezuitské koleje. Tyto prostory jsme mohli díky Informačnímu centru využívat bezplatně, za což tímto ještě jednou děkujeme. Pro děti byl připravený program zahrnující tvoření z papíru či možnost vyzkoušet si zdobení perníčků. Dále se děti mohly věnovat různým společenským hrám a pro větší i menší chlapce byl připravený stolní fotbal. Rodiče měli příležitost k vzájemnému seznámení a sdílení s ostatními. Pro všechny zúčastněné bylo nachystáno drobné občerstvení.

Na mikulášské besídce nemohla chybět návštěva Mikuláše. Tímto děkujeme našim dobrovolnicím a dobrovolníkovi za skvěle sehrané role. Všechny děti, některé i přes zjevný ostych, dokázaly zazpívat písničku, nebo přednést básničku, si odnesly sladkou odměnu. Navíc každá rodina dostala jako dárek panenku ušitou našimi dobrovolnicemi (F. a H. Kupcovými). Rovněž děkujeme za věnování a tím možnost obdarovat děti.

Pevně věříme, že toto setkání bylo stejně příjemné pro děti a jejich rodiče, tak jako pro nás. Doufáme a těšíme se na setkání v příštím roce!

 

Autor Štěpánka Malinová