V ulicích Mělníka, Neratovic, Kralup nad Vltavou, Chorušic, Nebužel, Byšic, Skuhrova a dalších obcí můžete ji více než deset let potkávat auta s logem Maltézské pomoci, o.p.s. Nyní máme nové auto!

Nový Renault

Mělnické centrum Maltézské pomoci již od roku 2006 poskytuje službu „Doprovázení dětí s postižením do školských zařízení“, jejímž smyslem je především integrace dětí a mladých do 26 let, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu fyzického, mentálního či kombinovaného postižení. Od počátku bylo a stále je cílem Maltézské pomoci zajistit dětem a mladým lidem snazší přístup ke vzdělání, zprostředkování kontaktu s vrstevníky a dalším sociálním prostředím. V neposlední řadě směřuje naše snaha k usnadnění péče o děti s postižením jejich rodinám v celkově nesnadné a velmi náročné situaci. Řádně proškolení zaměstnanci Maltézské pomoci, vyzvednou dítě v místě jeho bydliště a po skončení vyučování ho dopraví zpět a předají ho zástupci rodiny. 

K těmto účelům jsme dosud využívali tři vozidla s celkovou kapacitou 23 míst. Zájem o naši službu je stále vyšší, proto vznikla potřeba rozšířit a inovovat náš vozový park. Vzhledem k tomu, že přepravujeme i děti s těžkým fyzickým postižením, rozhodli jsme se pro úpravu nového vozu tak, aby bylo i pro ně nastupování a vystupování jednodušší
a bezpečnější. 

Investice do pořízení nového vozidla není zrovna malá a v rozpočtu neziskové organizace skutečně nezbývá prostředků nazbyt. Požádali jsme tedy Středočeský kraj o dotaci z jeho Humanitárního fondu. Zde se nám podařilo získat příspěvek
ve výši 600 000 Kč na nákup a úpravu automobilu pro devět osob. Na základě výběrového řízení jsme zvolili vhodný automobil i specializovanou firmu, která námi požadovanou úpravu zvládne zrealizovat. 

Výše uvedená částka nepokryla veškeré nutné náklady, a tak jsme využili příležitost účastnit se Burzy filantropie, což je nástroj, pomáhající propojit neziskový a podnikatelský sektor. Funguje to tak, že nezisková organizace přihlásí svůj projekt, který může být vybrán buď v hlasování veřejnosti, nebo případně přímo zástupci podnikatelského sektoru. Projekt je následně prezentován přímo před donátory, kteří určí výši své podpory. Cílem není jen finanční nebo materiální pomoc, ale především navázání a rozvíjení dlouhodobé spolupráce.  K naší velké radosti byla Maltézská pomoc podpořena celkovou částkou 62.000 Kč, díky které můžeme dofinancovat úpravu vozidla.

Automobil bude uveden do provozu začátkem prosince, tedy v těchto dnech. Kapacita naší služby se rázem navýší na celkem 31 míst pro poskytování dopravy dětí a mladých lidí s postižením. A to, vážení čtenáři, vnímáme jako veliký úspěch a navíc krásný vánoční dárek nejen pro nás, ale zejména pro všechny, kterým je služba Maltézské pomoci určena.

Touto cestou chceme poděkovat všem organizacím, díky kterým jsme mohli uskutečnit celou akci. Jedná se o STŘEDOČESKÝ KRAJ, který přispěl z Humanitárního fondu a současně i z Fondu hejtmana v celkové výši 620.000 Kč. Dále se jedná o společnost VAMED MEDITERRA, která provozuje i Nemocnici Mělník, a která nás podpořila částkou 40.000 Kč. Společnost MEDESA, nabízející rehabilitační a kompenzační pomůcky, nám věnovala částku 2.000 Kč. Všem patří naše velké díky.

Mgr. Andrea Edrová

vedoucí centra Mělník