Letos poprvé se 7. prosince v Divadle na Orlí v Brně uskutečnil slavnostní večer udílení ceny Křesadlo pro dobrovolníky Jihomoravského kraje. První brněnský ročník uspořádala Maltézská pomoc ve spolupráci se statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem.

Nominovat lidi, kteří svou činností křesají jiskry něčeho dobrého, mohla široká veřejnost. Z nominací, kterých se nakonec sešlo 52 v celkem šesti kategoriích, vybírala hlavní vítěze komise složená ze 7 významných osobností brněnského veřejného života. Zatímco kategorie Kultura a umění zůstala bez nominace, v kategoriích Sociální služby a zdravotnictví a Vzdělávací a volnočasové aktivity bylo množství nominovaných tak velké, že porota udělila ocenění v každé z nich hned dvěma lidem. Ve speciální kategorii „Divoká karta“ pak vybírala jednoho vítěze ze všech nominovaných prostřednictvím hlasování na webu veřejnost.

Křesadlo za rok 2017 získali:

V kategorii Sociální služby a zdravotnictví Jana Medková, která navzdory svému zdravotnímu handicapu nerezignovala na aktivní život a chodí pomáhat klientům do domova pro seniory. Druhým oceněným byl Alois Deutsch, který je jedním ze zakladatelů brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí, v níž působí mnoho let jako dobrovolník.

V kategorii Vzdělávací a volnočasové aktivity získaly Křesadlo teprve 14 letá Kristýna Homolková a její kolegyně Lucie Strapáčová za organizování plaveckých lekcí pro lidi s handicapem.

V kategorii Enviromentální aktivity byl oceněn Tomáš Horský za své aktivity pro spolek Větvení. Ten podporuje výsadbu stromů v přírodě.

V kategorii komunitní dobrovolnictví získala cenu Zuzana Fiedlerová za své aktivity podporující komunitní život v Padochově u Oslavan.

V kategorii Rozvojové a humanitarní aktivity se umístila první Monika Zemanová za dobrovolnickou práci po celém světě.

V kategorii Lidská práva získal Křesadlo bojovník za lidská práva Kareem Taha, který dobrovolně sdílí se studenty a žáky škol své životní zkušenosti zahrnující věznění, mučení, útěk z vlasti a složitou cestu k azylu v České republice.

Veřejnost ocenila v kategorii Divoká karta a současně i v kategorii Sociální služby a zdravotnictví paní Janu Medkovou.

Součástí slavnostního večera byl mimo předání samotných cen i kulturní program v podání improvizačního divadla BAFni a raut, kde se mohli všichni zúčastnění seznámit a popovídat si.

Děkujeme všem a zase za rok na viděnou!