V podvečer svátku sv. Mikuláše se několik mladých dobrovolníků patřící pod Maltézskou pomoc na chvíli přeměnilo na rozdováděné čerty, hodné anděly a mezi nimi byl i sám důstojný pan biskup Mikuláš. Tato veselá skupinka zaskočila do chráněného bydlení sv. Michaela na ulici Gorkého v Brně, aby tam pozdravila a zpříjemnila chvíle několika jejich
obyvatel. Nálada byla velmi radostná – zpívalo se, recitovalo a i něco dobrého se u anděla našlo!

Tak příští rok naviděnou!

 

Za mikulášskou skupinku Markéta Studená