Dne 2. prosince jsme se s dětmi vydaly na výlet do Starého Města pod Sněžníkem, kde proběhla Mikulášská nadílka. Již ve vlaku jsme si nasadily mikulášské čepice a těšily jsme se na Mikuláše s anděly. Když jsme přijely na místo (akce se konala hned na nádraží), zazpívaly jsme si nějaké koledy a vánoční písničky, abychom Mikuláše přivolaly.

 

Po několika písních se objevil i s dvěma anděly a čertem. Každé dítě řeklo básničku a dostalo nadílku. Naše děti z dětského centra říkaly básničku společně, a protože byly celý rok hodné, také dostaly odměny. Naštěstí byl čert milý a děti se ho nebály. Počasí nám krásné vyšlo, svítilo sluníčko a zasněžené okolí dodávalo akci správnou atmosféru.

Chtěla bych jako vedoucí organizace Maltézské pomoci touto cestou poděkovat panu Tomáši Johnovi a Leoně Krejčí, kteří už na podzim zahájili přípravy na akci. S pomocí kolegů a kolegyň zorganizovali akci pro děti z centra Hnízdo Zábřeh na Moravě, pro děti strojvedoucích a také pro naše děti z dětského centra Ostrůvek Šumperk. Byla to nezapomenutelná akce s názvem Příchod Mikuláše do Starého Města pod Sněžníkem. Moc děkuji celému kolektivu pracovníků železniční stanice Hanušovice.

Také děkujeme Městu Šumperk, že nám poskytuje pomoc při těchto výletech.

Koordinátorka dobrovolníků centra Šumperk Michaela Krejčí