Během měsíce října se v našem centru uskutečnila sbírka hraček, společenských her, stavebnic, puzzle a dalších pomůcek pro práci v našich rodinách. Tyto věci budou sloužit především pro sociální aktivizaci rodičů ve vztahu k jejich dětem. Rodiče se učí tomu, jak si s dětmi učenlivě hrát a rozvíjet tak odpovědně jejich schopnosti a dovednosti.

Díky sociálním sítím se nám podařilo získat opravdu velké množství věcí, jak pro starší, tak i pro ty nejmenší. Ještě jednou děkujeme všem našim dárkyním. Jmenovitě paní Hanáčkové, paní Pokorné a paní Veronice.