Vážení a milí přátelé,

přináším Vám jako obvykle novinky z Maltézské pomoci.

Na konci srpna přišla do centra Mělník hloubková kontrola na osobní asistenci z MPSV (3  dny, 3 pracovníci). Několik doporučení ke změnám jsme probrali v Maltézské pomoci na celostátním setkání koordinátorů služby. Na druhou stranu, s některými doporučeními nesouhlasím, a to zejména v oblasti chování asistentek ke klientům, kdy je nám vytýkán laskavý přístup.

Maltézská pomoc byla dofinancována v rámci rozhodnutí o navýšení mezd v sociálních službách, a tak jsme navýšili mzdy o cca 25 % s platností od 1. 7. do 31. 12. 2017, neboť nevíme, kolik dostaneme peněz v roce 2018. Významným způsobem se pomohlo našim osobním asistentům a asistentkám, jejichž mzda je nyní srovnatelná s jinými profesemi.

Společnost má pro rok 2017 zajištěno financování na úrovni cca 44 mil. Kč (oproti 34 mil. Kč v roce 2016, meziroční růst o 30 %). Díky administrativním problémům nebyla dofinancována osobní asistence v Žatci, kde došlo meziročně ke značnému navýšení služby. Ztráta činí asi 200 tis. Kč. Část se podaří uhradit z daru Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci. O zbytku stále jednáme s Ústeckým krajem.

V letošním roce jsmemodernizovali hardwarovou i softwarovou výbavu společnosti -počítače, tiskárny, mobilní telefony, manažerský a personální software a výkazy služeb.

Pokračují změny v řízení společnosti. Podařilo se nám získat profesionály na rozhodující oblasti (projektový manažer Mgr. Michal Šimko, finanční manažerka Ing. Jana Vejmolová, personální manažerka Mgr. Hana Vlčková, MBA). Patříme již mezi středně velké společnosti a jsme rozloženi po celé republice. To vyžaduje značné organizační dovednosti. Intenzivně se připravujeme na změny, které na nás dopadnou v příštím roce, zejména v oblasti ochrany osobních dat, zákoníku práce, bezpečnosti práce a stejně tak i standardů kvality.

Získali jsme dotaci na 4 automobily (pro Mělník velkýautomobil na dopravu dětí, hrazený z Humanitárního fondu Středočeského kraje; ostatní vozy šly z prostředků MPSV- jeden do Olomouce, jeden do Uherského Hradiště a jeden do Brna). Velký automobil je již v našem majetku, zajištění výběrového řízení na dotaci MPSV nám zajistil člen správní rady, JUDr. Jan Rudolf. K dnešnímu dni jsme podali zásadní žádosti o dotaci na příští rok. Pokud bude schválen státní rozpočet, dotace na příští rok by neměly oproti letošnímu období poklesnout.

Největším problémem Maltézské pomoci je nedostatek osobních asistentů. V tomto a příštím měsíci probíhá velká náborová kampaň na získání osobních asistentů v Brně a Praze. Pokud máte někoho spolehlivého z okruhu svých známých, jež by měl chuť pracovat v projektu osobní asistence, rádi jej uvítáme!

Během prosince proběhnou v našich centrech předvánoční setkání s našimi dobrovolníky, na které se velmi těšíme.

Na závěr chci poděkovat všem našim příznivcům i podporovatelům. Stokoruna, která od dárce každý měsíc doběhne na náš účet je velmi užitečná. Existuje dlouhý seznam věcí, které nesmíme hradit z dotací a tyto drobné dary jsou proto pro nás nesmírně užitečné.

 

S přáním všeho dobrého

Jiří Juda, ředitel Maltézské pomoci