Centrum Maltézské pomoci v Uherském Hradišti během podzimních měsíců znovu propaguje svou činnost a to zejména dobrovolnické programy. Prezentace dobrovolnictví proběhla mezi studenty Stojanova gymnázia na Velehradě a studenty Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.

Tamním žákům byla představena činnost organizace, popsána dobrovolnická služba v obecné rovině a nabídnuty konkrétní možnosti zapojení v rámci dobrovolnických programů našeho centra. Některé ze studentů dobrovolnictví zaujalo natolik, že se s námi rozhodli spolupracovat při jednorázových akcích pořádaných pro děti či klienty našich partnerských zařízení. A to i díky svým uvědomělým pedagogům, kterým tímto děkujeme za jejich aktivní přístup.

Dále byla navázána spolupráce s Informačním centrem pro mládež v Uh. Hradišti a Azylovým domem pro matky s dětmi Petrklíč ve Véskách spočívající ve vzájemné výpomoci zahrnující například bezplatné poskytnutí prostor pro naše jednorázové akce, nebo zajištění dobrovolníků pro aktivity těchto institucí.

Štěpánka Malinová