V Uherském Hradišti se 5. 3. 2018 uskutečnila vernisáž dlouho připravované výstavy poskytovatelů sociálních služeb. Informace o jednotlivých sociálních službách byly návštěvníkům předány prostřednictvím zarámovaných plakátů vystavených ve foyer kina Hvězda. Akce se zúčastnili zástupci z řad města, veřejnosti a poskytovatelů sociálních služeb.

V rámci programu vernisáže byl představen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na uherskohradišťsku, ale prostor byl i pro kulturní program v podobě hudebního vystoupení dětí ze ZUŠ a možnosti shlédnout filmové představení Bába z ledu. Pracovnice Centra Maltézské pomoci, o.p.s. v Uherském Hradišti podpořily rovněž tuto akci svou účastí.

 

Autorka Štěpánka Malinová