V průběhu jarních prázdnin, v termínu 5. 3. – 9. 3. 2018 pořádala Maltézská pomoc, o.p.s., centrum Olomouc preventivně – vzdělávací program pro děti z pěstounských rodin a rodin ohrožených sociálním vyloučením žijících na území města Olomouc a v přilehlých obcích. Tábor byl realizován v Kralické Chatě na Šumpersku a účastnilo se ho 12 dětí ve věku 6 – 15, kterým se po celou dobu věnovaly 4 pracovnice služby.

Pobyt byl zasazen do symbolického rámce pohádky O dvanácti měsíčkách. Děti se setkaly s Maruškou, která je seznámila se svým životem. Byly rozdělené do 3 týmů a pomáhaly Marušce s plněním úkolů od macechy, aby získaly jahody, jablka a fialky. S nelehkými úkoly jim by ochotno pomoc Dvanáct měsíčků. V těchto skupinách pak probíhala většina programu, který byl sestaven tak, aby byl co nejrůznorodější.

Děti i vedoucí se z pobytu vraceli s řadou nových a silných zážitků, vzniklými i upevněnými kamarádstvími a ujištěním, že ve spolupráci s druhými je možné zvládnout i to, co se nám může zdá nepřekonatelné.

Autor Jaroslava Stoklasová

 

Sociálně aktivizační služby podporuje statutární město Olomouc.