Preventivně – vzdělávací program pro děti z pěstounských rodin a rodin ohrožených sociálním vyloučením