Minulý týden jsme obdrželi dar ve výši 187 500 Kč na projekt Pomoc lidem v sociální nouzi v Praze. Slavnostního předání se zúčastnili zástupkyně Nadačního fondu Act for Others, pan Lobkowicz z Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů, ředitel Maltézské pomoci pan Juda a vedoucí projektu pan Kubačák. Děkujeme!