Milí přátelé, dobrovolníci a spolupracovníci Maltézské pomoci, rádi bychom Vás co nejsrdečněji pozvali a požádali o pomoc při XVI. Mezinárodním setkání vozíčkářů.

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Uh. Hradiště, vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka programu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na Uherskohradišťsku a současně s tím koordinátora dobrovolnických aktivit v daném centru.

Našemu centru byl nabídnut výtěžek z nádherného benefičního koncertu chrámového sboru, který se uskutečnil 27. 4. 2014 v Kostele sv. Ondřeje v Uherském Ostrohu.