Vánoční setkání s našimi dobrovolníky jsme letos začali na netradičním, ale o to zajímavějším místě.

Tento rok v Olomouckém kraji proběhl již šestý ročník oceňování dobrovolníků cenou Křesadlo, která je duchovním vlastnictvím Národního dobrovolnického centra Hestia.