Tento rok v Olomouckém kraji proběhl již šestý ročník oceňování dobrovolníků cenou Křesadlo, která je duchovním vlastnictvím Národního dobrovolnického centra Hestia. Cílem udělování Křesadel je ocenit zasloužilé dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. „Křesadlo je ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“

Letošní ročník udílení cen Křesadlo vyvrcholil v pondělí 19. prosince v 19.00 hod. ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci. Zde byly osmi vybraným dobrovolníkům předány certifikáty a samotné ceny v podobě funkčních, ručně zhotovených, křesadel. Po slavnostním udílení následoval akustický vánoční koncert Václava Neckáře se skupinou Bacily.

Nominaci kandidátů mohly až do 28. října provádět jak jednotlivé organizace, tak široká veřejnost, a to v šesti následujících kategoriích: sociální služby; děti, mládež, volnočasové aktivity; zdravotnictví; ekologické aktivity, spolková činnost; humanitární pomoc, rozvojové projekty; dobrovolní hasiči. Došlo celkem 26 nominací. Nezávislá komise, po ukončení nominací, rozhodla ocenit osm dobrovolníků. V kategorii ekologické aktivity, spolková činnost byl oceněn Vladimír Začal (Zlaté Hory) a Eva Marečková (Vrchoslavice), za dobrovolné hasiče získala cenu Irena Drozdová (Střeň). V oblasti děti, mládež, volnočasové aktivity byla oceněna Karla Zavadilová (Olomouc), za sociální služby Simona Pazderová (Přerov), Hana Stryková (Šumperk) a Lenka Šrámková (Olomouc). V kategorii zdravotní oblast cenu Křesadlo obdržela Marie Čamachová (Olomouc).

Velmi potěšující je, že tři z osmi oceněných, které vybrala nezávislá komise, jsou dobrovolnicemi Maltézské pomoci. Blahopřejeme a níže představujeme jejich profily!

 

  • Marie Čamachová – zdravotní oblast

Paní Marie Čamachová je sympatická, stále usměvavá a dobře naladěná dobrovolnice Maltézské pomoci v Olomouci. Pravidelně už 4 roky každé úterý dochází k umírajícím klientům do Hospice na Svatém Kopečku, aby jim zpříjemnila jejich poslední chvíle. Čas, který zde stráví, věnuje rozhovorům a pobytům u lůžka těch, kteří již nejsou schopni verbálně komunikovat. Dobrovolnictví začala vykonávat v době, kdy odešla do důchodu. „Řekla jsem si, že když jsem celý dosavadní život věnovala rodině, sobě a práci, tak teď můžu zase pomoci někomu jinému.“, popisuje své rozhodnutí věnovat se dobrovolnictví. K činnosti dobrovolníka v hospici říká: „My dobrovolníci k nemocným lidem přeci jen nemáme tak profesionální vztah, možná proto jsme ale schopni dát lidem víc. … Většina lidí má pocit, že musí mluvit, že je to prázdné, když nikdo nic neříká. Přitom nejdůležitější je sednout si, chytit pacienta za ruku a jenom prostě být…“

 

  • Simona Pazderová – sociální služby

Slečna Simona Pazderová je dobrovolnicí od vzniku Maltézské pomoci v Přerově v roce 2012 až dodnes. Nejdříve se vrhla do dobrovolnictví v Domově pro seniory, kam více než dva roky docházela za starší paní a pravidelně jí věnovala několik hodin týdně.  Klientka a také personál Domova oceňoval, že vzhledem ke svému pracovnímu vytížení během týdne si dokázala najít čas o víkendech. Klientka neměla žádnou rodinu v České republice, jen sestru v Německu, takže byla ráda, že jí slečna Simona pravidelně navštěvovala a staly se z nich velmi dobré přítelkyně. Brzy po smrti klientky slečna Simona přijala návrh na pokračování v dobrovolnictví u starších manželů v nedaleké vesnici, kam začala opět s nasazením sobě vlastním pravidelně dojíždět svým autem. V tomto případě se jedná o paní, která je dlouhodobě ležící a její manžel se o ni stará. Simona je pro oba zpestřením jejich každodenního náročného života a vždy se těší na vyprávění z jejího světa, její povzbuzení a pohlazení dobrým slovem. Slečna Simona věnovala dobrovolnictví víc než 500 hodin.

 

  • Hana Stryková – sociální služby

Slečna Hana Stryková pracuje jako dobrovolník Maltézské pomoci v Šumperku od 1. 2. 2014. Tato mladá žena je sama osobou s nelehkým osudem – její zdravotní stav jí neumožňuje docházet do zaměstnání, je často v rukou lékařů, musí podstupovat nepříjemné operativní zákroky. Přesto již déle než jeden a půl roku pravidelně 1x týdně navštěvuje paní Janu z ošetřovatelského oddělení domova důchodců. Společně tráví čas četbou, rozmluvami, na vozíčku ji doprovází na krátké procházky. Paní Jana je zcela ochrnutá, vůlí ovládá pouze svaly svého obličeje. Svoji mladou dobrovolnici si velmi považuje, raduje se z každé její návštěvy. Slečna Hana je výjimečná svou jednoznačnou výzvou životu, kdy přes vlastní překážky hledá smysl v pomoci druhým.

 

Organizací ceny Křesadlo 2016 v Olomouckém kraji byla pověřena Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje a společností Hestia – Centra pro dobrovolnictví, z. ú. Hlavním partnerem je Olomoucký kraj.

 

(MiH)