Přečtěte si, jak se rozvíjela sociální služba a dobrovolnické programy uherskohradišťského Centra Maltézské pomoci v prvním pololetí roku 2016.

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

Počet klientů v SAS: 21 rodin, tj. 51 nezletilých dětí, 29 dospělých uživatelů, tj. celkem 80 uživatelů

V našem centru v rámci sociální služby SAS podporujeme rodiny ze znevýhodněného prostředí a také rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním. Pomáháme našim uživatelům vytvořit fungující rodinu, zvýšit její samostatnost, schopnost podporovat zdravý a přirozený vývoj dítěte. Společně usilujeme o celkové zlepšení rodinné a sociální situace.

Od počátku  roku 2016 byla do služby  SAS přijata 1 nová rodina, 4 rodiny službu  SAS opustily. Jedna z nich se přestěhovala mimo ORP Uherské Hradiště a byla navázána spolupráce se službou SAS v nové lokalitě, u dalších 3 rodin byla zdárně dokončena sanace a již naši další podporu nepotřebují. Čtyřem rodinám byly vyřízeny, prostřednictvím služby SAS, finanční prostředky z nadací,se kterými spolupracujeme, a to z Nadace Korunka, Nadace Terezy Maxové a Nadace Naše dítě a Nadace Agrofert.

 

Dobrovolnické programy:

Počet dobrovolníků  k 30.6.2016: 15 dobrovolníků – 2 ukončili činnost, 1 dobrovolnice pracuje ve dvou programech

Počet odpracovaných hodin za pololetí 2016 celkem: 368 hod.

V programu Sociálně aktivizační program pro děti, mládež a podporu rodiny se naši dobrovolníci věnují doučování dětí, které mají speciálněpedagogické potřeby nebo problémy se zvládáním učiva na ZŠ, popřípadě pomáhají rodině se smysluplným trávením volného času dětí či dochází do DD Uherské Hradiště a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Uherském Brodě, kde pomáhají s realizací různorodých programů pro děti. V programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením probíhá setkávání dobrovolníků se seniory v DS v Uherském Hradišti nebo setkávání dobrovolníků s osobami se zdravotním znevýhodněním v DZP Staré Město, kde dobrovolníci s klienty aktivně tráví volný čas procházkami, povídáním, čtením, prací na počítači apod. V letošním roce se dále postupně rozbíhá také program Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, kde dochází momentálně jedna dobrovolnice a pomáhá nemocným ukrátit čas nezbytný pro léčbu.

Dobrovolníci zařazení v projektech

 

Akce v roce 2016:

Vítání prázdnin v Uherském Hradišti

Jako symbolické ukončení školního roku a uvítání nadcházejících prázdnin jsme pro děti a rodiče z klientských rodin z Uherského Hradiště a okolí připravili bowlingové odpoledne.  Sešli jsme se v hojném počtu a bowlingová herna v areálu nedalekých tenisových kurtů doslova ožila smíchem a radostí, které dávaly tušit, že právě tato forma symbolické odměny za celoroční usilovnou spolupráci, byla tou správnou volbou.

 

Miroslava Třasoňová, koordinátorka Centra