Přečtěte si, jak se rozvíjely dobrovolnické programy šumperského Centra Maltézské pomoci v prvním pololetí roku 2016.

V kanceláři Dobrovolnického centra na farním středisku nám zútulnili a přebudovali prostory, máme k dispozici milou kancelář s posezením pro naše klienty. Pronájem prostoru supervizí – farní kavárny, je realizován elektronicky s měsíčním předstihem, v časopise TAM-TAM inzerujeme adresnou poptávku po službě dobrovolníka pro konkrétního klienta. Máme novou krásnou nástěnku v prostorách před hlavním vchodem. K datu 30. 6. 2016 máme uzavřenu smlouvu s 25 dobrovolníky ve třech přijímajících organizacích, z toho dvě dobrovolnice jsou aktivní ve dvou organizacích.

V rámci programu „Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením“ spolupracujeme se Sociálními službami pro seniory, p. o. (SSPS) – dříve Domov důchodců Šumperk, p. o. Tato organizace rozšířila od 1. 1. 2016 svou činnost a nyní poskytuji 3 služby pobytové: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Chráněné bydlení, a jednu  terénní Pečovatelskou službu. Zařízení je příspěvkovou organizací s regionální působností zřízenou Olomouckým krajem.

Dobrovolníci DC Šumperk dochází do služby Domov pro seniory (19) a Domov se zvláštním režimem (2). Jedna dobrovolnice dochází do obou služeb, máme tedy 20 dobrovolníků + jednoho dospívajícího, doposud bez smluvního vztahu (nemá 15 let), který pracuje se svými rodiči dobrovolníky, již třetí rok. Počet hodin 298,5 (269,5 DPS a 29 DZR). Počet klientů odhadem 35 na DPS (někteří chodí po dvojicích, dobrovolníci mají konkrétního klienta + pomáhají danému oddělení podle aktuální potřeby, několik dobrovolníků realizuje skupinové aktivity – bohoslužby, pomazání nemocných, individuální modlitby, hraní na kytaru). Na DZR – odhadem 20 – skupinové zpívání s dobrovolnicí Slávkou. Celkem tedy 55 klientů.

19 dobrovolníků má roční smlouvu, jedna začínající dosud tříměsíční.

V letošním roce se podařilo:

  • Zajištění dopomoci dobrovolníků na akci Turnaj ve společenských hrách dne 4. 2. 2016 – zúčastnili se 4 dobrovolníci
  • Zajištění organizačních záležitostí nutných k vydařené oslavě Josefovská zábava – dne 18. 3. 2016, počet dobrovolníků 8
  • Dopomoc při vědomostní soutěži Mazaný Filip dne 7. 4. 2016, 5 dobrovolníků
  • Zajištění soutěžních disciplín na stanovištích na Sportovních hrách pro seniory dne 22. 6. 2016, počet dobrovolníků 16

V rámci programu „Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny“ spolupracujeme s přijímajícími organizacemi Dětské centrum Ostrůvek, p. o. (DCO – dříve Pavučinka)Dětský klíč Šumperk, p. o. (DK). Celkem máme uzavřenu smlouvu se 7 dobrovolníky.

Za dětmi z Dětského centra Ostrůvek, p. o.., odloučené pracoviště Šumperk, dochází 6 dobrovolníků, všichni mají uzavřenou roční smlouvu. Dvě dobrovolnice jsou zároveň aktivní ve dvou organizacích (jedna v DCO a DK a jedna v DCO a SSPS). Také v této organizaci jsme se museli přizpůsobit několika změnám, v důsledku sloučení s akreditovaným pracovištěm, spolupráce dále úspěšně probíhá. V 1. pololetí 2016 jsme odvedli 108,5 hodin dobrovolnické služby. Počet navštěvovaných dětí je odhadem 10 – uskutečnilo se:

  • Doprovod dětí do solné jeskyně, 5 dětí
  • Návštěva karnevalu na farním středisku – 31. 1.2016, 4 děti
  • Velikonoční program s pletením pomlázek a nadílkou pro děti – 27. 3. 2016, 4 děti (zbytek byli nemocní, balíčky s nadílkou předaly sestřičky)
  • Pravidelný doprovod předškolní dívky do kroužku společenského tance, zakončeným závěrečným vystoupením – únor až červen 2016
  • Oslava Dne dětí spojená se setkáním dětí rodin náhradní rodinné péče (adoptivních rodičů a pěstounů) – 4. 6. 2016

Pravidelnému týdennímu setkávání s dětmi se věnují tři dobrovolníci, ostatní jsou aktivní na skupinových akcích. V nejbližším období plánujeme výlet minibusem na dětské hřiště v Loučné nad Desnou, doprovody do kina, táboráček jako rozloučení s prázdninami a odcházejícími dětmi. Máme dvě nové zájemkyně, jedna již proškolena a začíná od 1. 7. 2016 s návštěvami „svého“ dítěte.

V přijímající organizaci Dětský klíč Šumperk, p. o., máme v současné době jednu aktivní dobrovolnici, jedna zaškolená začíná od 1. 7. 2016. Za první pololetí 2016 jsme odvedli celkem 16 hodin dobrovolnické činnosti se dvěma klienty.

V programu „Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny“ máme za první pololetí 2016 odvedeno 124,5 hodiny.

 

Aneta Svozilová, koordinátor Centra