V Maltézské pomoci v Brně nám od začátku roku přibylo 18 dobrovolníků v programu Adopce osamělých seniorů. Někteří z nich chodí ke klientům domů, jiní do brněnských domovů pro seniory, se kterými má naše centrum navázanou spolupráci. Největším domovem pro seniory, do kterého posíláme naše dobrovolníky je domov na Věstonické ulici. Máme zde velice kladné přijetí jak ze strany našich klientů, tak z vedení. Dalšími domovy pro seniory, kam dobrovolníci dochází za klienty jsou domov na Nopově v Židenicích, Domov se pokojného stáří Kamenná a Domov Sv. Ludmily. Pokud má některý dobrovolník zájem se spíše než jednotlivým klientům věnovat hromadným aktivitám, jako je malování, cvičení či různé terapeutické aktivity, potom ho obvykle vysíláme do domova pro seniory na Foltýnově, kde projelvili o tento typ spolupráce zájem. 

Za naše dobrovolníky v domovech pro seniory jsou rádi nejen samotí klienti, ale také personál, který dobrovolníky vnímá jako velký přínos a pomoc. I v domovech pro seniory totiž žijí lidé, kteří jsou velmi osamělí a přivítají společníka, se kterým si budou moci popovídat či smysluplně trávit svůj volný čas. V každém domově pro seniory spolupracujeme s kontaktní osobou, která je zodpovědná za přijetí našich dobrovolníků a na kterou se dobrovolníci mohou v průběhu svého dobrovolničení vždy obrátit. Touto osobou bývá obvykle sociální pracovnice nebo vrchní zdravotní sestra. 

Pokud máte zájem se do projektu zapojit, neváhejte nás kontaktovat a domluvit si osobní schůzku.