Věnovat nezištně svůj volný čas, ale i kus sám sebe jinému člověku je velmi ušlechtilé a v dnešní uspěchané době obdivuhodné. A právě taková je dobrovolnice našeho Centra, paní Dobroslava Kiszová ze Starého Města. Věnuje svůj čas potřebným u Maltézské pomoci již 10 let, v programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením. 

V létě letošního roku vyhlásila Komise Rady Zlínského kraje pro seniory, v čele s předsedkyní a krajskou radní pro sociální oblast Taťánou Valentovou Nersesjan, anketu „Senioři sobě i jiným“. Hlavním smyslem ankety bylo upozornit na aktivní práci seniorů pro své vrstevníky a ocenit jejich obětavost a  chuť, se kterou se této práci věnují. Podmínkou nominace bylo, že senior působí v organizaci více jak dva roky a musí být starší šedesáti let.  Za Maltézskou pomoc UH byla nominována právě paní Dobroslava Kiszová. Velkou radostí pro nás byla zpráva, že paní Dobroslava se dostala mezi sedm desítek oceněných seniorů ze Zlínského kraje, kteří se věnují práci v seniorských organizacích a spolcích. Slavnostní předání ocenění se konalo  5. 10. 2016 na konferenci ke Dni seniorů konané v Luhačovicích.   

Upřímně blahopřejeme!!  

 

(AVl)