V termínu 2.11.2016 – 12.11.2016 proběhl na území Litvy mezinárodní tréninkový kurz, který byl zaměřen na propojení neziskového a obchodního sektoru. Událost se konala v tréninkovém Daugirdiškes, zhruba 40 km od hlavního města Vilnius. Projektu se účastnila čtyřčlenná skupina účastníků z Maltézské pomoci z České Republiky. Cílem kurzu bylo, aby účastníci získali relevantní schopnosti a znalosti, jež pomohou vybudovat silnou a udržitelnou spolupráci s potenciálními partnery na lokální i mezinárodní úrovni.

Začátek kurzu byl zaměřen na teambuilding, jehož účelem bylo vybudování silné skupiny, která dokáže efektivně komunikovat, reflektovat vlastní řešení a pracovat konstruktivně.

Po vytvoření pevné týmové základny se činnost celé skupiny přesunula k hlavnímu cíli projektu – spolupráce mezi nevládními organizacemi a business sektorem. Základem se stal model CANVAS, jenž poskytl prostor pro formulaci vlastních nápadů a identifikaci jednotlivých prvků organizace či firmy (kdo jsou klienti, jaké jsou hlavní hodnoty atd.). Součástí zlepšovaní komunikačních schopností byla metoda PITCH, díky níž se účastníci naučili svou ideu „prodat“ – v co nejkratším čase a s co nejlepším možným výsledkem.

V půlce projektu navštívili účastníci projektu hlavní město Litvy – Vilnius. V místním Office parku měli jedinečnou příležitost se setkat s lidmi z praxe, kteří odpovídali na jejich dotazy. V průběhu dne navštívili centrálu Maltézské pomoci, kde proběhlo setkání se zástupci organizace.

V průběhu kurzu proběhla také celá řada událostí, díky se účastníci kurzu navzájem lépe poznali. Jednalo se především o kulturní, filmový a saunový večer a o návštěvu vyhlášeného hradu Trakai. Díky tomu účastníci získali informace o fungování organizací mimo Českou republiku a samozřejmě našli i spoustu nových přátel.