Dne 9. června jsme se s dětmi zapojily do akce s názvem Barevný den na Masarykově náměstí, který se konal u příležitosti právě probíhajícího ekologického festivalu Týká se to také tebe.

S koncem školního roku jsme chtěly dětem z našich klientských rodin připravit překvapení, které bude symbolizovat pohodu a bezstarostnost nadcházejících letních prázdnin.

Milí přátelé, dobrovolníci a spolupracovníci Maltézské pomoci, rádi bychom Vás co nejsrdečněji pozvali a požádali o pomoc při XVII. Mezinárodním setkání vozíčkářů.

V prvním květnovém týdnu se v Uherském Hradišti uskutečnilo setkání dobrovolníků a zájemců o dobrovolnictví s názvem „Dobrošem v Uh“.

Jitka, dobrovolnice Maltézské pomoci…

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Uh. Hradiště, vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka programu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na Uherskohradišťsku a koordinátora dobrovolnických aktivit daného centra.

Vánoční setkání s našimi dobrovolníky jsme letos začali na netradičním, ale o to zajímavějším místě.

I letos jsme pozvaly děti z klientských rodin na mikulášské odpoledne k nám do Centra.

V měsíci říjnu a listopadu také u nás, v Centru Maltézské pomoci v Uherském Hradišti, probíhala prezentace dobrovolnictví.