V prvním květnovém týdnu se v Uherském Hradišti uskutečnilo setkání dobrovolníků a zájemců o dobrovolnictví s názvem „Dobrošem v Uh“. Organizátorem setkání bylo Informační centrum pro mládež a Dobrovolnické centrum Oblastní charity. Cílem bylo představit možnosti a příležitosti k dobrovolnictví v Uherském Hradišti a jeho okolí. Zároveň také vzájemné sdílení mezi dobrovolníky a předávání zkušeností. Povídání o radostech i strastech této oblasti lidské činnosti mělo jeden hlavní společný motiv, a to přivést další osoby k myšlence pomoci druhým. Setkání se účastnila i nová Koordinátorka dobrovolníků spolu s naší dobrovolnicí, která se zapojuje do programu Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny, v jehož rámci doučuje sedmiletou slečnu.

Koordinátorka dobrovolníků představila jednotlivé programy, v jejichž rámci se mohou případní zájemci zapojit a osvětlila, jak vypadá péče o dobrovolníka v Maltézské pomoci. Následovalo sdílení zkušeností a zážitků týkajících se dobrovolnictví mezi jednotlivými účastníky. Diskuze byla vedena různými směry a moderátorky nastolovaly témata týkající se nejen pozitivních zkušeností, ale možnost byla i k projevení nespokojenosti s úskalími dobrovolnické služby. V závěru se všem zúčastněným dostalo poděkování a informace, že na základě tohoto setkání vznikne jakýsi manuál, který bude následně rozeslán. Podobná setkání chtějí organizátoři pořádat pravidelně i s možností uskutečnění společného dobrého skutku například návštěvou domova pro seniory či jiného zařízení.

 

(ŠtěM)