Jitka, dobrovolnice Maltézské pomoci… známe ji mnoho let jako milou, pečlivou, zodpovědnou, oblíbenou, vždy usměvavou mladou ženu, která nezištně a s radostí rozdává druhým svůj čas, energii a zájem, ale zároveň, jak sama říká, mnohem více získává.

A jak se Jitka k dobrovolnictví v Maltézské pomoci dostala?

„V roce 2006 jsem nastoupila jako studentka na internát Stojanova gymnázia na Velehrad. Velehrad, jakožto malá obec, nenabízel to, co ruch města. Kromě krásné přírody a spousty cyklostezek měl však jedno, co každá obec nemá. Byla to velká síť ústavů sociální péče, které byly zřízeny pro shromažďování osob se zdravotním postižením za minulého režimu.

Vždycky mě lákal kontakt s lidmi s mentálním postižením, byla to oblast, kterou jsem doposud osobně neznala a chtěla jsem se s ní seznámit. Na škole se mi naskytla možnost pravidelného navštěvování jednoho ze sociálních zařízení v podobě procházek s vozíčkáři. V tu chvíli jsem ještě nevěděla, že tento kontakt se sociálními službami mě bude provázet i ve výběru mé profese.

Přes Stojanovo gymnázium jsem se dostala k dobrovolnickým aktivitám organizovaných Maltézskou pomocí, o. p. s., toho času s koordinátorem Petrem Jakešem. Od této doby spolupracuji s Maltézskou pomocí v různých projektech. Začínala jsem na spolupráci s lidmi s mentálním postižením, postupně jsem pracovala s dětmi, až jsem se dostala k seniorům, se kterými pracuji doposud a stali se mi i mou profesní profilací.

Dobrovolnictví je již deset let součástí mého života. Je to jedna z činností, která vím, že má smysl. Darování pár hodin týdně je skutečně využitý čas, který obohatil můj život spoustou přátel a kamarádů a věřím tomu, že i osobám mnou navštěvovaným.“

Děkujeme, Jitko, za tvou dlouholetou záslužnou činnost a všichni Ti přejeme mnoho zdraví a elánu, ať Ti i další léta přináší hodně radosti a důvodů ke štěstí.

                            

Jitka a 10 let dobrovolnictví v MP                Mezi nám dobrovolníky

 

(MiT)