Ano, je to opravdu tak – Maltézská pomoc v Přerově oslavila již pět let svého úspěšného působení!

Tak to už je snad doba, ve které se dá spoustu věcí zhodnotit, potěšit se tím, co se povedlo nebo se zamyslet i nad tím, co bychom měli dělat jinak, abychom stále lépe naplňovali heslo Maltézské pomoci „Pomoc potřebným a obrana víry“.

Velkou radost máme ze stále narůstajícího počtu našich dobrovolníků. V průběhu pěti let se zapojilo do dobrovolnické činnosti  73 dobrovolníků! Ani naše nejodvážnější představy se při vzniku MP neblížily tomu úctyhodnému číslu! Těší nás, že i v dnešní uspěchané době se najde spousta lidí, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas a námahu ve prospěch druhých a to zcela nezištně, za pouhé slovo „Děkuji“.

Povzbuzením do další činnosti jsou pro nás také slova našich klientů i dobrovolníků:

„Díky charitě Maltézské pomoci jsem neskutečně bohatý člověk. Díky dobrovolnické činnosti jsem poznala několik úžasných lidí! Bez nich by byl můj život značně chudobnější.“ klienta Andrea

„Dobrovolnictví mne těší a naplňuje, zvláště když vidím, že se na mě stále moje klientka Petra ráda vidí.“ dobrovolnice Katka

„Já osobně jsem díky Maltézské pomoci poznala spoustu nových lidí a rozšířila okruh svých přátel.“ dobrovolnice  Jitka

 „Někdy je to docela tvrdá práce, ale jindy se dostaví tak příjemný pocit jistoty, že dělám něco užitečného.“ dobrovolnice Simona

„Své klienty, kteří už nejsou mezi námi, mám stále v srdci, vzpomínám a modlím se za ně.“ dobrovolnice  Jana

„Každý všední den se pro mě v okamžiku našeho setkání stává vzácným. Je mi krásně, když vidím, kolik je na světě úžasných, obdivuhodných a ochotných lidí všech generací.“ klientka  Andrea

„Činnost dobrovolníků je pro nás velkým přínosem. Nejčastěji si s klienty povídají a hlavně jim naslouchají. Také u nás pomáhají dobrovolníci, kteří každou středu přicházejí a modlí se s našimi klienty růženec nebo pomáhají při mši svaté.“ pracovnice Sociálních služeb

 

Děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili do činnosti Maltézské pomoci. Především chceme poděkovat těm z vás, kteří jsou stále vytrvalí a ochotně dávají svůj čas druhým a stali se tak „trvalými dobrovolníky“. Všem Vám Pán Bůh zaplať.

 

Jitka BílkováJitka Přidalová, MP Přerov