Je to již pár měsíců, co jsme pořádali vzdělávací kurz pro nové dobrovolníky Maltézské pomoci, a od té doby do řad našich dobrovolníků přibylo mnoho nových tváří, proto bylo načase zorganizovat další vzdělávání nováčků. O nárůstu dobrovolníků svědčí i to, že se kurzu, který se konal v sobotu 22. dubna, zúčastnilo 15 dobrovolníků.

Celý den byl rozdělen do několika bloků, které vedli již zkušení lektoři. Po úvodním seznámení se, začal blok vedený ThLic. Michalem Umlaufem, který dobrovolníkům představil organizaci Maltézská pomoc, její práci a také historii. Následoval blok základů první pomoci pod vedením Mgr. Jany Bitalové. Informace v tomto bloku byly dobrovolníkům předávány především teoreticky, ale bylo možné si je vyzkoušet i prakticky. Hutné téma první pomoci se neslo i přes společný oběd, po kterém si vzala slovo Mgr. Lucie Švábová. Ta se věnovala především klíčovým oblastem brožury pro dobrovolníky a rizikovým situacím, které mohou během dobrovolnické činnosti nastat. Dobrovolníci pak využili možnosti položit otázky, týkající se organizace dobrovolnictví a práce koordinátora a také sdílet vlastní zkušenosti s dobrovolnictvím.

Celý den proběhl bez problémů a v příjemné atmosféře. Velký dík patří všem dobrovolníkům za hojnou účast a také lektorům za odborné a poutavé předání všech informací, jež jistě nové dobrovolníky obohatily.

 

(AlF)