Pomohli jsme při organizaci společné procházky klientů sociálních služeb na Velehradě.

V Uherském Hradišti se uskutečnila Burza poskytovatelů sociálních služeb.

Zprávy vyšly v Buchlovském zpravodaji a v informačníkem Uherskohradištské farnosti Xaver

Uherské Hradiště uspořádalo dvakrát návštěvu svatého Mikuláše