Koncem měsíce března proběhly dvě přednášky celkem pro tři třídy na Gymnáziu Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě. Žáci měli možnost shlédnout nový spot propagující dobrovolnictví, dozvěděli se nejen o Maltézské pomoci a jejich aktivitách, ale také o možnostech, jak se věnovat dobrovolnické službě. V rámci přednášky se dozvěděli o historii Maltézské pomoci a Řádu maltézských rytířů, stejně jako o jejich poslání a pomoci potřebným. Studentům byla také představena činnost Maltézské pomoci jako sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory, osobní asistence, dobrovolnictví a mnohé další. Cílem bylo vystavět dobrovolnictví na základech naší obecně prospěšné společnosti, která poskytuje zázemí této prospěšné činnosti.

Představena byla také spolupráce s nízkoprahovým klubem Šrumec v Uherském Brodě, který sídlí nově nedaleko zmíněného gymnázia. Dříve se tento klub jmenoval Větrník. NZDM Šrumec má v současnosti velký zájem o dobrovolníky, jelikož se neustále rozrůstá a spolupráce dobrovolníků je více než vítaná. Studenti mnohdy netušili, jak je možné pomoci a že mají tuto možnost otevřenou. Studentům byly předány také letáčky a upřesněn postup, jak se stát dobrovolníkem. Z přednášky vzešlo několik zajímavých dotazů a několik zájemců o dobrovolnictví.

Autor: Pavlína Sedláčková

 

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.