Centrum Maltézské pomoci v Uherském Hradiště spolupracuje s NZDM Šrumec v Uherském Brodě. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se nejdříve jmenovalo […]