Ve dnech 1. – 5. června proběhl v Albánii druhý ze čtyř studijních pobytů projektu „Skillful youth worker: the best motivation for your volunteers“.

V úterý 29.9. v dopoledních hodinách budeme na VOŠ JABOK seznamovat budoucí praktikanty s aktivitami Maltézské pomoci a obsahem praxe, kterou pro ně už 4 rokem budeme připravovat.

Dne 3. září 2015 proběhlo v Prostějově setkání Maltézské pomoci se studenty Reálného gymnázia.

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc rozběhne během září a října podzimní kurzy svého projektu Moderní senior, který je podpořen Magistrátem města Olomouce.

Děkujeme pražskému kinu Světozor (http://www.kinosvetozor.cz/cz/) za podporu, které se nám od něj dostalo.

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc, vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, doprovázení pěstounských rodin.

V třetím červencovém týdnu, 11. – 17. 7. 2015, jsme opět zrealizovali letní tábor pro děti z pěstounských rodin a děti ohrožené sociálním vyloučením z Olomouce a blízkého okolí, tzv. prázdninový preventivní pobyt.

V olomouckých Radničních listech vyšel další článek o osobní asistenci olomouckého Centra Maltézské pomoci.