Stejně jako v loňském roce jsme i letos na začátku školního roku pro veřejnost otevřeli – nejen – dveře našeho Centra. Počasí nám i letos moc nepřálo – i když jsme se snažili akci uspořádat v době, kdy je ještě relativně hezky – a tak i to mohlo být důvodem malé účasti z řad občanů Jeseníku a blízkého okolí.

Tento drobný nedostatek se alespoň podařilo částečně „pokrýt“ účastí studentů dvou SŠ, a to třídy z Hotelové školy (HŠ) a Obchodní akademie Jeseník (OA) a třídy z Gymnázia Jeseník. Obě školy přišly za doprovodu svých dvou kantorek – MVDr. J. Pillichové z HŠ a OA a Mgr. T. Kačmárové, profesorky na gymnáziu. Obě vyučují obor Základy spol. věd, a proto téma dobrovolnictví pojaly jako doplňkovou formu svého výukového plánu.

Studenti a studentky tak mohli poznat, jakým cílovým skupinám se naše Centrum v rámci své dobrovolnické služby věnuje a se kterými organizacemi spolupracujeme. Mohli si na vlastní kůži také vyzkoušet, co je potřeba k tomu, aby se stali dobrovolníky. K tomu byla pro – nejen – pro ně připravena prožitková hra Cesta dobrovolníka, kterou si třída z HŠ a OA prošla také. Snad se nám podařilo oslovit alespoň některé. První „vlaštovky“ už pomalu přilétají J.

Milým překvapením pro nás byla i účast p. místostarostky Mgr. Bc. Zdeňky Blišťanové, která dorazila v době přednášky pro studenty gymnázia. Té také děkujeme – nejen za její účast a podporu – ale i za krásné fotky, kterými doplňujeme také tuto zprávu. Je příjemné a děkujeme také za to, že vnímáme dobrou vzájemnou spolupráci s Městem Jeseník a jmenovitě jak výše uvedenou p. místostarostkou, tak i s pracovníky sociálního odboru Města Jeseník – zejména Mgr. Jiřím Kovalčíkem, Bohumilou Ptáčkovou a Věrou Vymazalovou, ale i dalšími.

Zároveň také děkujeme Farnímu úřadu ŘK církve Jeseník v čele s P. Mgr. Kazimírem Bubou za stálou podporu a poskytnutí prostor v budově místní fary. A v neposlední řadě děkuji všem našim dobrovolníkům a pomocníkům, kteří pomohli jak s přípravou, tak i samotnou organizací celé akce, která se – jak doufáme – bude moci uskutečnit i v roce příštím.

 

Petra Lednická

koordinátorka DC Jeseník