Projekt Maltézské pomoci Pomoc lidem v nouzi je v letošním roce málo dotován. Z toho důvodu vyhlásilo vedení Českého velkopřevorství řádu Maltézských rytířů zastoupené panem Johannesem Lobkowiczem sbírku na dofinancování této pomoci. Bylo vybráno 150 000 Kč, které nám umožní realizovat pomoc bez omezení.

DĚKUJEME