Projekt Maltézské pomoci Pomoc lidem v nouzi je v letošním roce málo dotován.