V třetím červencovém týdnu, 11. – 17. 7. 2015, jsme opět zrealizovali letní tábor pro děti z pěstounských rodin a děti ohrožené sociálním vyloučením z Olomouce a blízkého okolí, tzv. prázdninový preventivní pobyt.

V olomouckých Radničních listech vyšel další článek o osobní asistenci olomouckého Centra Maltézské pomoci.

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc, prodlužuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka sociální služby osobní asistentce.

Zhruba 24 tisíc poutníků zavítalo o víkendu 4. - 5. července na již šestnáctý ročník Dnů lidí dobré vůle, které v neděli vyvrcholily slavnostní poutní bohoslužbou na svátek věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje.

Ve středu 24. června proběhla na Masarykově náměstí v Jeseníku prezentace poskytovatelů sociálních služeb.

V pátek 26. června ve večerních hodinách proběhla na faře v Jeseníku přednáška pro farníky jesenické a českoveské farnosti o dobrovolnictví a o Maltézské pomoci.

Dne 25. června proběhlo v Klubu důchodců města Jeseníku setkání poskytovatelů sociálních služeb.

Ve středu 24. června proběhla od 16.00 hod. v pražském kostele Panny Marie Pod řetězem v Praze na Malé Straně poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele, který je hlavním patronem Suverénního řádu Maltézských rytířů.