V úterý 15. prosince se v Olomouci uskutečnilo adventní setkání dobrovolníků a zaměstnanců Maltézské pomoci.

Od 15.00 do 17.00 hod. měli všichni účastníci, včetně doprovodu, možnost zdarma navštívit Pevnost poznání. Ti, kdo nabídky využili, si mohli užít čtyři moderní interaktivní expozice popularizující vědu pro širokou veřejnost. Mnozí se jistě opět vrátí, neboť by se tam dal strávit klidně celý den, aniž by hrozila nuda. Tímto tedy děkujeme vedení Pevnosti poznání, že nám vyšlo vstříc a dokázalo tak, že si cení práce dobrovolníků.

Poté následoval přesun do areálu olomouckého Centra Maltézské pomoci na Wurmově 7, kde mezitím zaměstnanci  ve Freskovém sále připravili pro všechny účastníky občerstvení. Po krátkém zhodnocení uplynulého roku dostali dobrovolníci jako pozornost diářky a PF přání. Následovala družná zábava a došlo i na zpěv v doprovodu kytary.

Děkujeme všem, kdo se na zdárném průběhu akce podíleli, a těšíme za rok opět na viděnou!

(MiH)