V rámci akce pro rodiny se na olomouckém Centru uskutečnilo velikonoční tvoření.

Co se všechno událo v přerovském Centrum Maltézské pomoci během roku 2015.

4.12.2014 se za pomoci našich dobrovolníků uskutečnila mikulášská besídka v Chráněném bydlení Sv. Michaela na ulici Gorkého v Brně.

V úterý 29.4.2014 navštívili Brno již potřetí poutníci z Litvy, kteří putovali na pouť Maltézských rytířů do francouzských Lurd.

Centrum Maltézské pomoci v Brně se přestěhovalo do nových prostor

V Domově pokojného stáří Kamenná 5.12.2013 se za pomoci našich dobrovolníků uskutečnila mikulášská besídka v Domově pokojného stáří na Kamenné v Brně.

Centrum Maltézské pomoci v Brně hledá dobrovolníky na Mikulášskou besídku v DS Kamenná

Prostřednictvím Českého rozhlasu byl 13. ledna 2016 odvysílán velmi pěkný rozhovor s paní Ditou Rudolfovou, koordinátorkou dobrovolnického programu „adopce seniorů“, který realizuje pražské Centrum Maltézské pomoci.