V únoru proběhla pro tým z osobní asistence první supervize v novém roce.  Bude se opakovat s dvou a půl měsíční periodou až do konce roku 2017.

Supervize nabídla všem účastníkům prostor k vyjádření starostí, radostí či nejistot, které mohou práci v přímé péči či její koordinaci provázet. Tým vytvořil neocenitelný „bezpečný prostor“ k vyjádření osobních pocitů, žádostí o radu a v neposlední řadě i vzájemnou podporu. Tým byl desetičlenný a dal tak každému dostatek prostoru k plnohodnotné účasti.

Za tým osobní asistence Daniela Gajdošíková