Středočeský kraj podpořil sociální služby Maltézské pomoci, které poskytujeme na Mělníku a v jeho okolí, v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2017. Na službu Osobní asistence přispěl částkou 2 060 000 Kč, na Doprovázení dětí s postižením do škol částkou 822 600 Kč a na Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby s postižením částkou 207 000 Kč.

 

Děkujeme.