Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci nás před několika dny kontaktovala s nabídkou tříkolového elektrického vozíku značky SELVO (seniorské elektrické vozíky), výhradní dovozce firma BG Technik cs, a.s., který by rádi darovali jednomu z našich klientů. Nabídku jsme rádi přijali a vybrali vhodného klienta.

Včera, dne 23. února 2017, se při milém setkání uskutečnilo předání této velmi užitečné pomůcky našemu dlouhodobému klientovi Ing. Jiřímu Mašitovi. Vozík přijela předat paní Mgr. Michaela Stachová, ředitelka nadace Krása pomoci a pan Ing. Vladimír Kopačka za firmu BG Technik cs, a.s.

Paní Mgr. Andrea Edrová, vedoucí centra Mělník Maltézské pomoci a paní Marie Zítková, koordinátorka osobní asistence byly samozřejmě též u toho s  velkým potěšením, že takový krásný a užitečný dar směřuje jednomu z našich klientů. Pan ing. Jiří Mašita měl velikou radost a těší se, jak brzy vyjede na první cestu se svým novým vozítkem. Za dar ještě jednou velmi děkujeme.

Jak předání probíhalo se můžete podívat na přiložených fotografiích.

 

 

(VeV, MaB)