Oslovujeme empatické a komunikativní ženy a muže, kteří by měli zájem patřit do našeho týmu a chtěli by docházet do domácností našich klientů, jejichž soběstačnost je již velmi omezena.

Jedná se o pozici pracovnice v sociálních službách, osobního asistenta, který vykonává smluvené pečovatelské úkony v domácím prostředí klienta v Olomouci a blízkém okolí. Práce vyžaduje nejen schopnost zajistit požadované úkony např. pomoci s osobní hygienou na lůžku, doprovod na smluvené místo, ale i být fyzicky oporou obtížně chodícím lidem či nabídnout trpělivé naslouchání např. osobám s demencí. Ke klientům docházíme v době mezi 7 a 20hodinou, i o víkendech a svátcích i v noci.

Požadujeme vzdělání (150 hodinový kurz pracovníka v sociálních službách), zkušenosti z terénu, příjemné vystupování, vítaná je časová flexibilita.

O své osobní asistenty pečujeme prostřednictvím pravidelných porad, supervizí a vzdělávacích seminářů, které jim hradíme.

V případě zájmu zasílejte životopis nebo kontaktuje vedoucí služby Mgr. Danielu Gajdošíkovou; tel. 731 619 694, email: [email protected]